Återsända remisser upprör patienter som känner sig lämnade åt sitt öde – sjukhuset förbättrar informationen

VARFÖR SÅ HÄR? Harriet Nuutti blev förvånad och orolig då hon fick back på en remiss. Bild: Kristoffer Åberg

Varför skickar Borgå sjukhus tillbaka remisser som skrivits av hvc-läkare? Flera patienter har kontaktat ÖN och frågan går nu vidare till sjukhusledningen, som säger att orsak finns att förbättra dialogen med patienterna så att de får vetskap om rådande system.

Borgåbon Harriet Nuutti hör till dem som först anlitat hälsovårdscentralen i Näse, varpå vårdande läkare skrivit remiss till sjukhusundersökningar.– Jag har tidigare anlitat privata sektorn i vårdfråg...