Villkorligt fängelse för dödlig kollision på övergångsställe i Vårberga

ÅTAL. Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse och böter för mannen som åtalas för att ha orsakat en persons död. Bild: Arkiv / Kristoffer Åberg

För två år sedan omkommer en man när en bil kör på honom i med våldsam kraft på ett övergångsställe i Vårberga. Föraren dömdes nu till villkorligt fängelse och 300 euro i böter.

En septemberdag 2016 går en man över ett övergångsställe tillsammans med en väninna på Havsvindsvägen i Vårberga. Det är oklart om någondera märker bilen, men den träffar mannen med sådan kraft att han slängs tiotals meter bort och landar på en gräsmatta. Kollisionskraften är så stor att tingsrättshandlingarna beskriver också bilens skador som omfattande.

Hastigheten var hög, enligt åklagaren över 80 km/h trots att begränsningen är hälften av det på området. I åtalsansökan kan man läsa att vädret och synligheten var bra när olyckan ägde rum.

På torsdagen kom fallet upp i tingsrätten, där åklagaren yrkade på villkorligt fängelse och böter för grovt dödsvållande och grovt äventyrande av trafiksäkerheten. I åtalsansökan kommer det fram att tingsrätten bland annat tar ställning till hur mannen som körde bilen eventuellt bromsat. Det enda som listas som obestridligt är att föraren medgett att han körde fortare än de tillåtna 40 km/h.

Tingsrätten slog till sist fast att man inte kan bevisa att mannen (född 1997) hade kört över 80 km/h. I stället slogs hastigheten fast till åtminstone 60 km/h. Det, i kombination med att körde på en person på ett övergångsställe, gjorde att man kom med en fällande dom på båda punkterna. Han dömdes till 1 år och 2 månaders villkorligt fängelse och 50 dagsböter, alltså 300 euro i hans fall.

Tingsrättsdomare Kaisa Voima säger att hon har förståelse för att domen kan verka lindrig, men att den har sina orsaker.

– Han var en förstagångsförbrytare, och kombination med riktlinjer från Högsta domstolen blev straffet det här. Man ska också minnas att det är skillnad mellan att göra något av oaktsamhet och att göra något med flit. Tidigare domar från motsvarande händelser hade kunnat ändra domen till ett fängelsestraff som inte är villkorligt, säger Voima.

Artikeln är uppdaterad: föraren dömdes.