Äta bör man, annars dör man

Det är skrämmande att läsa om äldre personer som dör av undernäring i vårt land. Hur går det ihop med att mat slängs bort för många miljoner årligen?

Vi har också i Sibbo kommun haft och kanske har undernärda äldre. Det blev en stor besvikelse då kommunen slutade med den goda maten och i stället tog firman Ateriaali år 2000. Det blev inte så lyckat. Den hemkörda lunchen var kall, ibland förskämd och någon dag uteblev den helt. Och maten är dyr, cirka 300 euro i månaden.

Jag undrar om någon beslutsfattare skulle godkänna att få sin näringsfattiga lunch som ibland kommer klockan 15. Det är svårt för demenssjuka människor som bor ensamma hemma och inte har anhöriga som ser till att vården fungerar. Vi som nu är gamla fick ofta höra frasen "gamla skall äras och unga skall läras".

Såsom ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem.

Lisbeth Grönholm Sibbo