Asylbeskeden dröjer för flyktingfamiljerna i Lovisa

STORT STÖD. Det var gott om folk på plats i Lovisa för ett år sedan när en demonstrationen för den irakiska familjen ordnades på torget. Arkivbild. Bild: Peik Henrichson

Snart har det gått ett år sedan den stora flyktingdemonstrationen på Lovisa torg, men fortfarande väntar närmare trettio asylsökande i Lovisa på att få asylbesked antingen från Migrationsverket eller någon rättsinstans.

Ett exakt antal asylsökande är svårt att fastställa eftersom några personer lämnat staden eller valt att gå under jorden.Det var den 3 mars 2018 som politiker och flyktingaktivister från hela landet s...