Ärvda pengar hjälper utvecklingen i Gammelbacka och Vårberga

FÖRORT. Jobbet med att utveckla Gammelbacka och Vårberga fortsätter Bild: Arkiv/Kristoffer Aberg

Arbetet med förortsutveckling fortsätter aktivt både i Gammelbacka och i Vårberga, uppger staden i ett pressmeddelande. I år ligger fokus på att utveckla planläggning, grönområden, delaktighet, säkerhet och gemensamma måltider. Mycket finansieras med arv.

– I arbetet deltar tiotals frivilliga invånare, anställda vid staden, samt personer från församlingen, föreningar och företag. I de evenemang och den verksamhet som ordnas kring förortsutvecklingen deltar regelbundet hundratals invånare från områdena, men det är meningen att vi i fortsättningen ska få med ännu flera invånare i olika åldrar, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren, ordförande för arbetsgruppen för förortsutveckling, i pressmeddelandet.

– Vi vill också att de invånare som deltar ska få en allt viktigare roll.

Stadsstyrelsen behandlar årsplanen för förortsutvecklingen vid sitt möte på måndag, den 18 mars.

Förortsutveckling

Målet är att göra parkerna och utflykts- och rekreationsmålen i förorterna trivsammare och att öka användningen av dem. Utvecklingen av Gammelbacka parkskog planeras just nu tillsammans med invånarna, medan projektet Parkernas Vårberga fortsätter som ett samarbete tillsammans med invånarna.

– Dessutom får planläggningen en framträdande roll i Gammelbacka under det pågående året. Vi utreder planläggningssituationen och de fortsatta planerna för köpcentrumet och möjligheterna att öka ägarboende i området, säger Mollgren.

I Vårberga fortsätter kvarterscoach-verksamheten som enligt staden har fått en bra start. Kvarterscoacherna är en grupp frivilliga från området som deltar aktivt i utvecklingen av området.

– Vi utvecklar invånarverksamheten bland annat vid öppna diskussionsmöten, säger välfärdskoordinator Sara Tallsten.

Nästa diskussionsmöte ordnas måndagen den 1 april kl. 18 i Gammelbacka allaktivitetshus (Centrumplatsen 1).

Invånarna kan ansöka om pengar för verksamhet som främjar välfärden, trivseln och säkerheten i områdena. Mera information och blanketter för ansökan och rapportering finns på stadens webbsidor (www.borga.fi/gammelbacka-och-varberga-verksamhetspeng).

I säkerhetsarbetet deltar invånare i området, olika aktörer, myndigheter och företag.

– I Vårberga har säkerhetstemat samlat en stor grupp av aktörer. Under arbete är bland annat anskaffningen av insamlingskärl för sprutor samt förbättring av säkerheten i området kring köpcentrumet, säger Sara Tallsten.

Gemensamma måltider och tillvaratagandet av överbliven mat utvecklas både i Gammelbacka och i Vårberga. Kvartersköket fortsätter sin verksamhet i båda stadsdelarna och under året genomförs också nya försök som har att göra med måltider.

Finansieras med arv

Borgå stad har under de senaste åren satsat betydligt på att utveckla förorterna. Arbetet inleddes under den förra strategiperioden åren 2014–2017 i Gammelbacka i samarbete med invånarna och andra intressentgrupper.

Ekonomin, verksamheten och kommunikationen i anslutning till förortsutvecklingen koordineras av en arbetsgrupp för förortsutveckling. Arbetsgruppen styr områdesarbetsgrupperna för Vårberga och Gammelbacka, vilka genomför förortsutvecklingen i samarbete med invånarna. Till områdesarbetsgrupperna hör stadens anställda som arbetar i området, representanter för tredje sektorn och invånare.

Arbetet med förortsutveckling finansieras till största delen med arvsmedel. Under åren 2014 till 2018 har man använt sammanlagt cirka 346 000 euro i arvspengar till förortsutvecklingen, och i slutet av år 2018 hade man 456 000 euro kvar. Med den nuvarande användningen räcker den summan i 5 till 8 år.

– Målet är att de lyckade försök som inletts med hjälp av arvspengar på lång sikt ska övergå till att bli en del av den verksamhet som arrangeras av invånarna, tredje sektorn eller stadens bastjänster. Inom ramen för förortsutvecklingen sköts dessutom sådan verksamhet som hör till ansvarsområdena för stadens sektorer, såsom förbättring av miljön, planläggning eller avfallskärl, vilket finansieras av sektorernas driftsekonomi, säger Mollgren.