Artoteket bygger upp ett nytt koncept

LEDER. Pia Kojo heter artoteket Konstas nya verksamhetsledare. Bild: Cecilia Kristjankroon

Pia Kojo är ny verksamhetsledare för artoteket Konsta som finns i Konsthallen i Konstfabriken.

Artoteket har ungefär 20 år på nacken och drivs i Borgå konstförenings regi. Artoteket grundades för att föra fram Borgåkonstnärernas konst och göra den lättillgänglig. I artoteket finns konst av de flesta av stadens konstnärer.

– Vi hyr ut verken till ett visst pris per månad, vi talar om 20, 40 eller 60 euro. I det allra flest fall går det så att kunden blir så fäst vid verket att hen beslutar sig för att lösa in det. Månadshyran ses då som en avbetalning och dras av från det slutliga priset, säger Pia Kojo.

Hon säger att det är ytterst ovanligt att ett konstverk returneras till artoteket efter det att hyrestiden går ut.

– I sådana fall kan det handla om organisationer eller företag som lånat ett verk för ett speciellt ändamål, till exempel ett popup-evenemang.

I artotekets samlingar hittas främst bildkonst, men också andra konstformer som keramik och skulpturer.

– Till mina planer hör också att göra en satsning på näthandel.

Månadens konstnär

Näthandeln är inte det enda sättet för Pia Kojo att lyfta fram ett nytt koncept. Hon säger att Konsta som galleri har varit relativt oförändrat en längre tid. Nu har konstnärerna Jarmo Vellonen och Sari Vuorenpää omskapat utställningen och hängt upp verken på nytt. Ungefär 40 konstnärers verk visas samtidigt.

– Den tydlighet och estetiska harmoni som utställningen bjuder på tror jag inte att kan upplevas på annat håll.

En annan nyhet är miniutställningar som går ut på att en konstnär får förfoga över en av väggarna i artoteket i en månads tid. Den första miniutställningen öppnades i februari och presenterade Maikku Huovila. I mars är det Heljä Wallenskiölds tavlor som hängts upp på väggen. Det är fråga om nio nya oljemålningar där naturens tematik tolkats i färgmättade och mångfacetterade lager.

– Konstnärer som vill delta i miniutställningen kan kontakta mig. April är så gott som säkert bokad, men efter det finns det lediga tider, säger Pia Kojo.

Kojo påpekar att det överlag sker mycket inom Borgå konstförening för tillfället. De tvärkonstnärliga träffar som startades i höstas får en fortsättning med fem träffar under vårens lopp. Träffarna riktar sig inte bara till konstföreningens medlemmar utan till alla kulturarbetare som författare, skådespelare och musiker. Träffarna hålls i Konsthallen.

Pia Kojo säger att de nya aktiviteterna har gynnat artoteket på ett positivt sätt.

– Januari var vår bästa månad hittills.

Heljä Wallenskölds utställning i artoteket pågår till den 31 mars.

Grundades 1966 i syfte att främja intresset för konst i Borgå med omnejd.

Föreningen är tvåspråkig och är öppen för alla intresserade.

Har ungefär 400 medlemmar.

Fokus ligger på bildkonst.

Mer läsning