Artificiella landskap och videor med mystik

KONSTNÄRER. Samlade kring en av Bita Razavis skulpturer, med avlagd elektronik och material från naturen. Från vänster Jessica Saari, Bita Razavi, Alva Korhonen, Wilhelm Lindén och Ville Ikävalko. Bild: Kristoffer Åberg

The Dog Days Will be Over Soon heter den nya utställningen i Gamla Kaplansgården i Borgå. Bita Razavi och elever från Lypa delar på utställningsutrymmet.

Vad är konstgjort och vad är naturligt?När man betraktar Bita Razavis verk i Gamla Kaplansgården kan man förledas att tro att det man ser är landskap och scener ur naturen. Det ögat ser är till exempe...