Arrangera landskapsval samtidigt med riksdagsval

Nu har vi chans att få ordning på torpet.

Regeringen föreslår att de nya självstyrande landskapen skall få fullmäktigen som väljs genom separata val, låt oss kalla dem landskapsval. En oenig grupp partisekreterare föreslog nyligen att det kommande kommunalvalet skall flyttas fram till hösten 2017 så kommunal- och landskapsval kan arrangeras samtidigt.

Jag förvånas över regeringens iver att hålla kvar kopplingen till kommunalvalen då hela tanken med regionförvaltningsreformen är att staten tar över som huvudman i landskapen. Landskapen blir i praktiken statens regionalförvaltning.

Den avgörande förändringen i den kommande regional- och hälsovårdsreformen är att pengarna inte längre kanaliseras genom kommunerna – utan de kommer direkt av staten. Därför borde landskapsval arrangeras i samband med riksdagsval.

Vårt politiska system har i decennier kännetecknats av en viss grad av ansvarslöshet i social- och hälsovårdsfrågor. Inför kommunalval skyller kommunalpolitikerna på ministrarna och inför riksdagsval skyller regeringspartierna på kommunalpolitikerna. Väljarna har inte kunnat utkräva slutligt politiskt ansvar för servicens kvalitet.

Nu har vi chans att få ordning på torpet. Social- och hälsovårdstjänsternas nivå och finansiering kommer härefter att slås fast i riksdag och regering medan ansvaret för den operativa verksamheten ligger hos landskapen. Kommunernas ansvar blir därmed marginellt. Genom att sammanslå landskapsval med riksdagsval skulle vi få möjlighet att debattera social- och hälsovårdstjänsterna som en helhet.

Mats Nyman Borgå

Mer läsning