Arméns huvudkrigsövning pågår nu

ÖVAR. Gardesjägarregementet brukar ofta öva i östra Nyland, här i Illby 2017 med temat hybridkrigsföring. Bild: Max Nyberg

Östnylänningarna har reagerat på soldater som rör sig i regionen. Det är fråga om huvudkrigsövningen Etelä 20.

Arméns huvudkrigsövning 2020, Etelä 20, startade den 30 maj och pågår fram till den 4 juni, alltså torsdag. Övningens totala styrka är cirka 1 000 personer och består av beväringar, personal och reservister. Ungefär 250 fordon deltar i övningen.

Från Gardesjägarregementet meddelar man att övningen lett till en del förfrågningar kring vad som egentligen händer.

I övningen, som leds av Gardesjägarregementet, deltar trupper från Björneborgs brigad, Finska vikens sjöbevakningssektion och Karelska brigaden. I övningen deltar även stabspersonal från Armén, Flygvapnet, Marinen och Markstridsskolan. Övningen utförs i Helsingfors, Vanda, Borgå, Sibbo, Lovisa, Kervo, Nurmijärvi och Lojo.

I östra Nyland kan övningen synas i Haiko, Tolkis, Ebbo, Illby, Insäs, Kerko, Sköldvik, Kroksnäs, Pernå, Gerby, Drägsby och Venjärvi.

Etelä 20 är slutkrigsövning för de beväringar som inledde sin tjänstgöring i januari och utbildas till manskapsuppgifter samt för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i juli i fjol. Huvudsyftet med övningen är att öka truppernas prestationsförmåga och beredskap för krävande stridsuppgifter i bebyggelse i situationer som utvecklas snabbt. Övningen leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Petteri Tervonen.

Arméns beredskap och verkställighetsförmåga utvecklas och upprätthålls kontinuerligt så att man kan svara mot snabbt föränderliga situationer som en del av totalförsvaret av hela vårt land. Armén säkerställer kontinuiteten i sin verksamhet och beredskap under alla förhållanden. Under övningen beaktas de restriktioner som coronaepidemin medför för övnings- och utbildningsverksamheten.

Mankan följa med övningen på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube, hashtagg #etelä20 #kaartjr #maavoimat.