Armbrytning om viktiga poster

FÖRHANDLINGAR. Vem håller i klubban? Vem styr i styrelsen? Under de närmaste veckorna avgörs vem som tar de tunga besluten i kommunerna. Bild: Kristoffer Åberg

De gröna och Samlingspartiet har svårt att komma överens i Borgå. I Lovisa ställs också stora krav på kompromisser och verklig förhandlingsvilja.

Under de närmaste veckorna kommer de politiska partierna i kommunerna att förhandla och kohandla om viktiga poster, om fullmäktiges presidium, om styrelserna och nämnderna.

I Borgå har man kommit längst. SFP:s huvudförhandlare Pehr Sveholm uppger att partiet behåller fullmäktigeordförandeposten.

– Enligt hur det ser ut i dag får SDP ordförandeposten i stadsstyrelsen, SFP tar första vice och andra vice blir en fråga mellan De gröna och Samlingspartiet.

De Gröna fick fler röster i valet men Samlingspartiet har valförbund med Kristdemokraterna.

Enligt valmatematiken får fem grupper plats i stadsstyrelsen. SFP får fem platser, SDP får tre platser, Samlingspartiet och Gröna får två platser var och Centern får en plats.

– Preliminärt har vi kommit överens om att SFP får ordförandeskapet i bildningsnämnden och i stadsutvecklingsnämnden, säger Sveholm. SDP får social- och hälsovårdsnämnden men kan förhandla om revisionsnämnden.

Utöver det här finns det fler ordförandeposter som ännu ska fördelas.

Sveholm gissar att allt är mycket klarare redan nästa vecka.

Blå-grön konflikt

Mikaela Nylander, SFP, fortsätter som fullmäktigeordförande i Borgå.

Tapani Eskola, som är SDP:s huvudförhandlare, vill ännu inte berätta vem som blir styrelseordförande.

– Ett namn har nämnts men jag vill inget säga innan hela gruppen har meddelat hur alla vill ha det.

– Däremot kan jag berätta att jag själv är mycket intresserad av att fortsätta som ordförande för social- och hälsovårdsnämnden. Jag vill ta mitt ansvar och lotsa de här svåra frågorna i hamn, oberoende av hur det går med vårdreformen.

På en direkt fråga säger Eskola att Jaakko Jalonen säkert skulle vara bra som styrelseordförande.

I Borgå verkar det som om den största konflikten nu finns på axeln Samlingspartiet-De gröna. Samlingspartiet vann valet för fyra år sedan och kunde då räkna in maximal utdelning räknat i viktiga poster. Nu vill partiet inte godvilligt släppa de här posterna samtidigt som De gröna, som i vårens val fördubblade sitt understöd, kräver sin del av kakan.

Ingen koalition

I Lovisa inleds förhandlingarna först i mitten av nästa vecka. Då samlas alla fullmäktigegrupper till ett gemensamt möte.

Inte heller här kan man vänta sig några enkla förhandlingar.

SFP fick enkel majoritet i valet, 18 av totalt 35 fullmäktigeplatser, och det har lett till att partiet nu kräver både fullmäktige- och styrelseordförandeposten.

Huvudförhandlare är Otto Andersson.

SFP har nu styrelseordförandeposten, som besätts av Mia Heijnsbroek-Wirén, medan SDP:s Arja Isotalo är fullmäktigeordförande.

SDP:s huvudförhandlare Pertti Lohenoja säger att han väntar på de egentliga förhandlingarna innan han kommer med några krav.

– Tidigare har vi också kunnat komma överens och ingen har blivit förfördelad. Jag litar på att alla verkligen vill förhandla.

– Det viktiga är att väljarnas åsikter beaktas. SFP har enkel majoritet i fullmäktige men fick ändå färre än hälften av alla röster. Tidigare har vi också kunnat fördela de viktiga och de mindre viktiga posterna enligt väljarstödet för partierna.

Lohenoja säger att ingen i Lovisa åtminstone än så länge har diskuterat någon koalition mellan de andra partierna, mot SFP.

Kari Hagfors, Centern, säger att han för sin del inte protesterar mot SFP:s planer på att ta båda ordförandeposterna.

– Huvudsaken är att också de små partierna får komma med i styrelsen.

– När styrelsen tillsätts borde det viktigaste vara ledamöternas kompetens, inte deras partitillhörighet.

Respekt för valresultatet

Också i Sibbo är SFP största parti och har samlat till första förhandlingsomgång med alla partier på plats på fredag eftermiddag.

SFP möttes på onsdagskvällen och kom, enligt Yle Östnyland, fram till att partiet kommer att sträva efter att få styrelseordförandeposten och också ordförandeposten i bildningsutskottet. SFP har av tradition i många år tagit hand om fullmäktigeordförandeposten i Sibbo men skulle nu ge upp den.

Huvudförhandlare Thomas Elfgren är förvånad.

– Som ordförande vill jag verkligen inte gå ut med några kravlistor innan vi först har diskuterat med alla partier. Vi ska förhandla oss fram till ett resultat, med full respekt för valresultatet. Det är klart att det finns önskemål men vi får anpassa oss till förhandlingsresultaten.

Öppet sinne

I Lappträsk inleds förhandlingarna först om en vecka. SFP har som största parti, med nio invalda, bjudit in de andra partierna.

Inför valet ryktades det om en koalition mellan de andra partierna, för att balansera upp SFP:s majoritet. De gröna ställde sig ändå redan då utanför alla koalitionsspekulationer.

Centern förlorade ett mandat och partiets starka kvinna Ulla Onnila säger nu att man än så länge inte har diskuterat någon gemensam front mellan Centern, SDP och Samlingspartiet.

– Vi har nu bara ännu hunnit smälta valresultatet och inte blickat så mycket framåt. Vi går till de första förhandlingarna med öppet sinne.

– Också tidigare har vi alltid kommit fram till bra resultat.

Mer läsning