Arkitektur bör bli en del av konstmuseet

Strömborgska skolans fastighet är en extra intressant möjlighet eftersom skolverksamheten på tomten upphör efter ett par år.

I Borgå stads och museums samlingar finns över 6 000 konstverk, medan endast cirka 1 000 verk finns utställda och av dessa en del i stadens ämbetsverk och sålunda inte tillgängliga för allmänheten. Konstverken, som finns i förråd, är placerade i sex olika fastigheter. Det finns således ett tydligt behov av ett konstmuseum.

I slutet av mars berättades i nyheterna att utredningen av ett konstmuseum blir klar. Enligt tidningsuppgifter anser utredningsgruppen att de bästa platserna för museet skulle vara tomterna bakom stadshuset och vid Möllersvärdsgränden på Västra åstranden där ett speciellt för konstmuseet planerat nybygge kunde förverkligas. Dessutom nämner artiklarna i andra hand möjligheter i befintliga byggnader.

Ett nybygge erbjuder naturligtvis möjligheter till imponerande nutidsarkitektur fastän de presenterade platserna inte kan ses som optimala för detta. Befintliga byggnader i nytt bruk erbjuder å andra sidan sina egna fördelar. Strömborgska skolans fastighet är en extra intressant möjlighet eftersom skolverksamheten på tomten upphör efter ett par år.

Skolans fastighet har ett utmärkt läge i kärnan av Borgå, bredvid torget, busstationen och ån och närheten till Gamla stans museer gör platsen till en mellanstation på rutten till Konstfabriken. Byggnaden har tillräckliga och mångsida utrymmen som lämpar sig för presentation av såväl måleri, skulptur som design. Gården öppnar sig mot Runebergsparken och den kan lika väl användas för utställningar utomhus som för en eventuell framtida utbyggnad. Skolan som planerats av Hilding Ekelund (1954–1962) är en ståtlig modernistisk byggnad och trähusen, som planerats av P. Chr. Liebertin (1849), representerar stilren empire. De arkitektoniskt värdefulla byggnaderna, som ägs av staden, bör i vilket fall som helst repareras och detta kunde vara en del av konstmuseiprojektet.

Oberoende av hur frågan om konstmuseets placering löses måste byggnadskonst och det östnyländska byggnadsarvet få en synlig plats inom utställningsverksamheten i ett eventuellt konstmuseum.

Tove Hagman ordförande Jukka Kullberg vice ordförande Östra Nylands arkitekter

Mer läsning