Årets företagare ska kunna nätverka

Jury. Risto Volanen och Mauri Molander efterlyser företag som är bra på att skapa nätverk. Bild: Max Nyberg

I år söker Östra Nylands Handelskammarenhet företag som är bra på att skapa nätverk. Årets företag är det som kan påvisa framgång och tillväxt genom samarbete.

Priset, som delats ut sedan 1999, har ett nytt tema för varje år, där syftet är att hänga med i tiden och premiera de företag som lyckas göra detsamma. Risto Volanen, ordförande i juryn, säger att framgång i dag till stora delar beror på hur väl man lyckas skapa kontakter och att man inte gör allt själv.

– I dag mer än någonsin krävs det att man skapar nätverk och hittar samarbetspartners.

Med det sagt är nätverkande förstås ingen nymodighet - det har bara tagit sig nya former. Regionen har haft en rad framgångssagor som lyckats väl med att just hitta samarbetspartners i form av underleverantörer, börjandes med Söderströms boktryckeri i början på 1900-talet.

– Och så har vi exempel som Ensto som i dag är en global aktör med ett brett nätverk av underleverantörer.

Cykler av välstånd

I prismotiveringen beaktar juryn hur väl företagen har lyckats med att skapa nätverk, och hur det i och med det skapat tillväxt och ett lönsamt företag. Volanen påpekar att tidigare framgångssagor har skapat cykler av välstånd i regionen. Om trenden fortsätter och cyklerna håller i sig så står vi igen inför en sådan period.

Mauri Molander, vice ordförande i juryn, nämner för sin del dagens trendord: uppstartsföretag, eller startup-företag som branschfolk brukar föredra att kalla dem.

– Det är ofta små företag som gör till exempel en app som kunden köper. Kunden är ofta inte medveten om är att det ligger en hel leveranskedja bakom produkten även om man köper den från ett ställe.

Meningen är att företagen själva anmäler sig till nomineringen. Där finns det en baktanke - meningen är att visa att man kan och får skylta med sina framgångar trots att det i regel inte upplevs som särskilt finländskt. Risto Volanen anser att det är viktigt att man vågar visa utåt när man är framgångsrik.

– Optimism för med sig optimism. Och samma med negativitet. Meningen med företagarpriset är att föra in optimism i diskussionen och företagarkulturen.

Lönsamhet ett krav

Antalet företag som anmält sig till tävlingen har varierat under årens lopp. Förra året var stort med över trettio deltagare som sedan skars ner till arton. Nu hoppas man på ett lika stort intresse från hela regionen som sträcker sig från Askola till Lovisa. Storleken på företaget spelar egentligen ingen roll, bara man kan påvisa att man gjort något bra.

Mauri Molander påpekar att det största enskilda kravet är att företaget faktiskt är lönsamt.

– Annars kommer man inte genom nålsögat. Om vi ser bakåt så har det också visat sig att de flesta vinnarna fortfarande är livskraftiga, även om en del har sålt sin verksamhet.

Det går redan nu att anmäla sig till tävlingen, medan deadlinen är den 31 mars. Vinnaren eller vinnarna (ibland får något företag ett hedersomnämnande) utlyses den 12 maj. Mera information finns på Helsingforsregionens handelskammares webbsidor.

– Vi hoppas att utmärkelsen för med sig ytterligare tillväxt och utveckling i bolaget. Endera internt, eller så genom mera synlighet i regionen.

Mer läsning