Årets akutvårdare Miika Hokkanen vågar be om hjälp

PRISBELÖNT. Sibbobon Mikka Hokkanen, fältledare för jourvården och HUS prehospital akutsjukvård inom Borgå sjukvårdsområde, får pris som Årets akutvårdare i Finland. På fritiden gillar han att jaga och är ledare för jaktföreningen i Norra Paipis. Bild: Kristoffer Åberg

Sibbobon Miika Hokkanen premierades i fredags som Årets akutvårdare i Finland. Till vardags hittar man honom på räddningsverket i Borgå därifrån han rycker ut i ambulans för att ge första hjälpen till människor i behov av snabb vård.

– När jag först fick samtalet om jag blivit utsett till Årets akutvårdare i Finland så visste jag inte vad jag skulle tro, säger Miika Hokkanen. Det händer rätt ofta att man utsätts för skämt här på räddningsverket så jag var skeptisk och måste fråga en extra gång: "Skojar du eller är det här på riktigt?".

Den här gången var det inte arbetskamraterna som spelade honom ett spratt, utan det var Förbundet för akutvård i Finland som valt att förläna titeln som Årets akutvårdare till fyrtiofyraåringen från Sibbo. När Östnyland får tag på honom på fredagen befinner han sig på förbundets utbildningsdag i S:t Michel, och har ännu middag och prisceremoni framför sig.

Glädjen över att bli uppmärksammad för ett väl utfört arbete är ändå påtaglig. Hokkanen är fältansvarig för jourvården och den prehospitala akutsjukvården inom HUS sjukvårdsområde i Borgå, och sedan femton år tillbaka har han ägnat Gränsbevakningens sjöräddare särskild fokus. Bland annat har han ordnat årligen återkommande första delvårds-kurser för sjöbevakarna.

Miika Hokkanen har också dragit upp de generella riktlinjerna för sjöbevakarnas akutvårdsutbildning, och ser samarbetet som väldigt positivt.

Nyttigt samarbete

– Nyttan går båda vägarna. Samtidigt som jag delar med mig av mitt kunnande får jag insyn i deras arbete och deras kunnande. Som jag ser det är ett effektiverat myndighetssamarbete någonting som alla kan dra nytta av.

PLAKETT. Miika Hokkanen trodde först att arbetskamraterna spelade honom ett spratt när han fick samtalet om att han valts till Årets akutvårdare i Finland. Bild: Kristoffer Åberg

Det täta utbytet med Gränsbevakningsväsendet var en anledning till att Hokkanen fick chansen att haka på Operation Poseidon, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex operation i Medelhavet. Efter femton år inom akutvården lockades han av ett annorlunda uppdrag och åkte i väg.

Åren 2016–2018 var stationerad på fartyget Merikarhu som hade som uppdrag att förhindra olaglig immigration i grekiska farvatten.

– Det kändes som ett intressant uppdrag och det var det också. Förutom att jag utbildade och övade upp besättningen i första hjälpen så hade jag även hand om deras hälsa, inklusive deras psykiska välbefinnande, säger Miika Hokkanen om sin flytande arbetsplats.

I praktiken gick Hokkanens internationella uppdrag också ut på att hjälpa flyktingar i sjönöd och ge första hjälpen till svårt sjuka immigranter. Arbetet krävde mycket, och många gånger fick Hokkanen arbeta på gränserna av sitt kunnande.

Förutom att jag utbildade och övade upp besättningen i första hjälpen så hade jag även hand om deras hälsa, inklusive deras psykiska välbefinnande.

Den kanske största skillnaden till arbetet i hemma i östra Nyland var kanske ändå att det inte fanns några kolleger att rådfråga. Eller att närmaste läkare inte fanns sex minuter bort utan snarare sex timmar bort.

– Det gällde för mig att klara vårdarbetet utan hjälp, och det fina var att besättningen litade på mig fullt ut.

Miika Hokkanen använde sig bland annat av mentala övningar för att klara pressen. Han gick igenom möjliga scenarier i huvudet, och tänkte ut hur han skulle möta olika vårdbehov.

Efter två år utomlands återvände han till det egna jobbet i Borgå, med ett vidgat perspektiv på sitt arbete och många erfarenheter rikare. Den kanske viktigaste lärdomen från det internationella uppdraget handlar om det som Miika Hokkanen kallar "sjöbevakarandan".

– Det är viktigt att våga be om hjälp, och det är viktigt att våga fråga sina kolleger "Hur mår du?".

Mer läsning