Årets akutvårdare kommer från Sibbo – Miika Hokkanen rycker ut i Östnyland, tidigare hjälpte han flyktingar på Medelhavet

PRISBELÖNT. Sibbobon Mikka Hokkanen, fältledare för jourvården och den prehospitala akutsjukvården inom Borgå sjukvårdsområde, får pris som Årets akutvårdare i Finland. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Sibbobon Miika Hokkanen premieras i dag med utmärkelsen Årets akutvårdare. Priset delas ut i S:t Michel där Förbundet för akutvård i Finland i dag samlas till en utbildningsdag.

Miika Hokkanen, 44, är fältansvarig för jourvården och den prehospitala akutsjukvården inom Borgå sjukvårdsområde, får priset för sitt exceptionella samarbete med Gränsbevakningens sjöbevakare. Tidningen Systole, som ges ut av förbundet för akutvård i Finland, skriver att Hokkanen under de senaste femton åren har ordnat årligen återkommande första delvårds-kurser för sjöbevakarna. Han har också dragit upp de generella riktlinjerna för deras akutvårdsutbildning.

Till Hokkanens meriter hör också en tvåårig sejour som sjukskötare på Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex). Inom ramen för operation Poseidon sände Gränsbevakningsväsendet i Finland ut fartyget Merikarhu till Medelhavet. Uppdraget som pågick 2016–2018 gick ut på att förhindra olaglig immigration i grekiska farvatten.

I praktiken gick Miika Hokkanens internationella uppdrag bland annat ut på att hjälpa flyktingar i sjönöd och ge första hjälpen till svårt sjuka flyktingar. Systole skriver att han också hade som uppgift att se till besättningens hälsa.

Förbundet för akutvård i Finland är grundat 1968.

Mer läsning