Arbetssökande ska få bättre service i Borgå

HOPPAS. Servicedirektören för tjänster för vuxna Annika Immonen hoppas på ett positivt svar på Borgå stads ansökan om att få vara med i sysselsättningsförsöket. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Borgå stad går in för att ta över en del av servicen för arbetssökande. Just nu söks kommuner som vill vara med i ett försök där kommunerna tar hand om en del av uppgifterna relaterade till sysselsättning, och Borgå har anhållit om att få vara med.

Borgå stad planerar att ta över kundtjänsten för en del av de arbetssökande från och med nästa vår. Just nu pågår ett försök med att låta kommunerna ta över en del av Arbets- och näringsbyråns, även k...