Är vi på väg mot ett klassamhälle igen?

Bild: Kristoffer Aberg

Någonting håller på att ske, som inte har skett tidigare. Efter hundra år av ökande enhetlighet och en utveckling mot lika möjligheter för alla, har utvecklingen svängt. Den socioekonomiska bakgrunden...