Är ”urban planning” den enda vägen?

Planerarkårens inriktning på stad utesluter inte att också tankearbete om landsbygdens möjligheter existerar, men förefaller intressera ett fåtal.

I Föreningen för samhällsplanerings stadgar står det så här: "Yhdistyksen nimi on Yhdyskuntasuunnittelun seura – Föreningen för samhällsplanering ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on The Finnish Society of Urban Planning."

Översättningsfelet avslöjar att den yrkeskår som utarbetar planerna i huvudsak är inriktad på stad, "urban planning". Men största delen av Sibbo är landsbygd. Risken finns att landsbygden av stadsinriktade planerare behandlas som något som blev kvar, en rest dömd till långsam tillbakagång.

Planerarkårens inriktning på stad utesluter inte att också tankearbete om landsbygdens möjligheter existerar, men förefaller intressera ett fåtal. Därför gäller det att rekrytera nya planerare till Sibbo med grundlig eftertanke. Vår landsbygd har unika möjligheter som måste tas till vara av landsbygdsinriktade planerare.

Gustav Tallqvist, Gumbostrand

Mer läsning