Är Lovisa ute efter att göra världsrekord med byggande av vindkraftverk?

"Vill Lovisa stad förstöra sina vackra värdefulla nationallandskap, bland annat i Malmgård, för att ta ett exempel?"

Det planeras 280 meter höga vindkraftverk till Tetom. Världens största havsbaserade vindkraftverk är 260 meter höga, räknat från basen till rotorns högsta höjd. I Holland byggs ett enda likadant på land för en provtid på fem år. I det landbaserade Tetom-projektet nära bebyggelse är motsvarande höjd 280 meter!

Antalet kraftverk är åtta. I varje kraftverk finns på 180 meters höjd ett maskinrum, vägande tiotals ton, innehållande ett tungt maskineri med bland annat tillhörande olja och kylarvätska. Till denna höjd kommer ytterligare rotorbladets längd, 100 meter. Allt detta alltså nästan mitt bland bebyggelsen, endast cirka 3 kilometer från centrum i den växande tätorten Forsby. Det väcker förundran, att man i modelleringsprogrammet för bullerutredning har använt värden för 4.0-4.5 megawatts kraftverk, trots att det i verkligheten tycks handla om turbomaskineri i storleksklass 5.6 megawatt. Det verkar även som om landskapsbilderna på nätet och på papper har gjorts missvisande. I konsultfirmans bilder framhävs landskapets förgrund och därför försvinner kraftverken nästan helt i horisonten mot den molniga eller gråa himlen.

Varje kraftverks flyghinderljus blinkar dygnet runt, antingen vita eller röda och inte enbart uppåt, som någon lär ha påstått. Det går utmärkt att resa och "beundra" vindkraftverk och deras ljus, till exempel till Santavuori i Sydösterbotten eller längs riksväg 8 vid västkusten, där kraftverk i storleksklass 2-3 megawatt redan har byggts.

Vill Lovisa stad förstöra sina vackra värdefulla nationallandskap, bland annat i Malmgård, för att ta ett exempel?

Fördärva hela Finlands viktigaste flyttningsrutter för flyttfåglar både vår och höst? Glömmer man bort de värdefulla Natura-områdena? Oron för människornas hälsa är oerhört stor, husdjur och nyttodjur inte att förglömma. Forskningen rörande vindkraftverkens hälsopåverkan har ännu inte kommit långt, men är under arbete.

Hur går det med det vackra samhället Forsby, där staden verkar ha satsat rätt mycket? Området är populärt bland barnfamiljer. Vem vill mera flytta hit, om det i närheten finns ett jättestort energiproduktionsområde? Hur mycket nya skogsvägar måste byggas och hur mycket skog måste röjas för byggandet av denna "vindpark", som ger nytta endast åt företagare som knappast tillför orten skatteinkomster. Byggande av jättestora vindkraftverk är säkert en lönsam business, annars skulle de knappast planeras. Men går det kanske så, att vinsterna går till vindkraftsföretagaren medan alla negativa följder drabbar närområdenas invånare?

Hur går det med värdeminskningen på fastigheterna? Iltasanomat rapporterade angående saken 4.5. Till exempel i Merikarvia sjönk värdet på fritidsfastigheter med över 47 procent efter det att kraftverken kom till näraliggande Siikainen. Iltasanomat jämförde förändringarna i fritidsfastigheternas pris från år 2017 till år 2018.

Påstår någon ännu, att vindkraftverken inte sänker fastighetspriserna?

Det sägs alltid, att "nog finns det rum för vindkraftverk i Finland, det finns ju mycket av dem också i Danmark, har jag sett på mina resor". Så är det, men det är fråga om små "kvarnar" jämfört med Tetom-projektet. Av statistiken framgår, att medelhöjden hos de danska vindkraftverken är 69 meter (rotorbladets längd medräknad) och trots det rapporteras även där inverkan på hälsan.

Hur långt skulle Tetoms 280-meters jättekraftverk synas och höras nattetid med sina flyghinderljus, framför allt under hösten och vintern?

Finn Thesslund Malmgård

Mer läsning