Är jag svensk eller finne?

Bild: Kristoffer Åberg

Det gör alltid gott att bli omruskad i sina föreställningar, även om det kostar på. Efter att i närmare femtio år ha skrivit om finlandssvenska frågor (kollade för säkerhets skull, och mina första tex...