Är du över 60? Du kan tidigarelägga din tredje vaccinering

Bild: Arliv/Kristoffer Åberg

Den 29 december inleds vaccinering av barn i åldern 5–11 år som tillhör en riskgrupp.

Borgåbor över 60 år och som ska få sin tredje coronavaccindos i januari 2022 kan tidigarelägga sin vaccineringstid så, att vaccineringarna börjar i vecka 52. Nya tider har öppnats för tidsperioden 28.12.2021–8.1.2022.

Alla coronavirusvaccineringar ordnas från och med den 28 december i Kokonhallen.

"Vi har öppnat totalt dryga 7 500 tider och öppnar mer tider för januari", säger servicechef Heli Sjöblom på torsdagen i ett pressmeddelande.

Tidigareläggandet av den beställda tiden sker i första hand elektroniskt på www.coronavaccinbokning.fi. I textmeddelandet som sändes som bekräftelse på vaccineringstiden finns en bokningskod med hjälp av vilken tiden kan ändras.

Telefonlinjen har hela tiden kö, men man ringer tillbaka efter en längre väntetid.

Vaccinering av barn i åldern 5–11 år

Coronavirusvaccineringar av barn som enligt THL hör till riskgrupper börjar i Borgå den 29 december. Man informerar senare om tidsbeställningen.

THL offentliggjorde på onsdagen de riskfaktorer hos barn i åldern 5–11 år som kan öka barnets risk att få en allvarlig sjukdom som orsakas av coronavirusinfektion. Till barn som hör till riskgrupperna rekommenderas coronavirusvaccinering.

Riskfaktorer är bland annat kronisk njursjukdom, övervikt, Downs syndrom, typ 1- och typ 2-diabetes och astma som kräver regelbunden medicinering.

Coronavaccinet som ges till barn är BioNTech-Pfizers Comirnaty.

Till barn ges vaccin vars styrka är en annan än den som ges till vuxna. Preparatet är avsett uttryckligen för denna åldersgrupp och innehåller en mindre dos.

Barn under 12 år som inte hör till riskgrupper vaccineras inte tills vidare i Finland.