Är baktanken att stänga en skola?

Det kommer inte att byggas flera bildningscentrum på östra sidan av Borgå, utan det blir moduler i stället i tio års tid.

Det ser ut att inte bli något enhälligt beslut om skolorna i östra delen av Borgå stad. Det framkom nu när stadsstyrelsen fattade beslut om Illby och Sannäs skolor.

Under årets början fanns förslag att bygga ett bildningscentrum för båda språkgrupperna, men det lyckades inte, behandlingen i stadsfullmäktige var oenig och omröstningen gav resultatet 27-24 mot ett bildningscentrum. Resultatet var att Illby och Sannäs skolorna fortsätter som tidigare.

Nu beslöt stadsstyrelsen under sitt senaste möte efter omröstning att staden leasar Sannäs skola i tio år. Det betyder att det inte kommer att byggas flera bildningscentrum på östra sidan av Borgå, utan det blir moduler i stället i tio års tid.

Är baktanken den att om det inte finns tillräckligt med elever för två skolor ger det möjlighet att indra en skola, modulerna är enkla att flytta bort. Efter tio år avgörs den frågan.

Bengt Dahlqvist, pensionär, Borgå

Mer läsning