Äppelbacken är inget gemensamt vardagsrum

MINISTERBESÖK. Äppelbacken besöktes av familje- och omsorgsminister Annika Saarikko i februari i år. Bild: Kristoffer Åberg

Många av de utrymmen i Äppelbacken som planerades ge möjlighet till rehabiliterande vård och stärka de boendes initiativförmåga används i dag som lager eller har inte färdigställts. Två fullmäktigemedlemmar ryter till.

Det är SDP:s Tapani Eskola, fullmäktigeledamot och ordförande i social- och hälsovårdsnämnden, och Björn Sundqvist SFP, fullmäktigeledamot och vice ordförande i samma nämnd som i en fullmäktigemotion tar upp bristerna i Äppelbackens servicehus.

– Vi framför att Borgå stad vidtar åtgärder för att effektivera användningen av utrymmena i Äppelbacken och för att utnyttja de synergier som 76 servicebostäder för med sig. Byggnadens alla möjligheter ska tas till vara för att främja de äldres trivsamma och trygga boende och för att främja gemenskap och social interaktion till en stabil helhet.

Korta öppettider

När Äppelbacken renoverades planerade man flera utrymmen som skulle stärka de boendes och andra äldres rehabilitering och ge dem möjlighet till aktivering.

I dag, ett år efter det att renoveringen blev klar, är alla nya utrymmen endera halvfärdiga eller utnyttjas som lager. Äppelbacken har inte blivit det vardagsrum för stadens äldre som man planerade, anser motionärerna. Äppelbacken allmänna utrymmen erbjuder inte hemkänsla eller trivsel.

Eskola och Sundqvist har också reagerat på de korta öppettiderna, vardagar mellan klockan 8 och 16, medan matsalen håller öppet klockan 11 till 13.

Utrymmena borde öppnas till exempel för tredje sektorns frivilligverksamhet också utanför kanslitid och de anhöriga borde också tas med på ett aktivt sätt.

Det finns många, än så länge försuttna, möjligheter att göra Äppelbacken till ett centrum för välmående för alla äldre i Borgå, anser Eskola och Sundqvist.