Apotti och corona blev en farlig kombination

BORGÅ SJUKHUS. Nu börjar situationen vid sjukhusen i Nyland återgå till det normala efter en mycket ovanlig början på året. Bild: Kristoffer Åberg

Köerna till Borgå sjukhus har vuxit under början av året och det betyder att många östnylänningar inte har fått den vård de hade behövt. Både Apotti och corona har bidragit till det dåliga resultatet.

Under årets första fyra månader har operationerna utförda vid Borgå sjukhus minskat med över 40 procent om man jämför med situationen i fjol. Jourbesöken har minskat med nästan 18 procent och speciell...