Apollo och Näse 1 går ännu inte ihop

Bild: Leif Weckström

Social- och hälsovårdsnämnden vill ha ny beredning av ärendet.

I Borgå strävar man efter att stadigt minska på anstaltsplatserna inom äldrevården.

Social- och hälsovårdsnämnden presenterades därför på torsdagskvällen ett förslag om att slå samman

rehabiliterings- och intervallavdelning Apollo, i Ebbo, med Näse sjukhus avdelning 1.

Den nya sammanslagna avdelningen skulle ha 24 platser och då kunde man behändigt bli av med hela 18 anstaltsplatser, har beredningen kommit fram till. Den direkta besparingen skulle bli 190 000 euro.

Personalen kan föras över till andra befattningar inom äldrevården, närmast inom hemvården. Samarbetsförhandlingar har inletts i februari.

Nämnden var ändå inte med på noterna utan beslutade enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning.