Använd munskydd också på rasterna

Använd munskydd under hela skoldagen uppmanar bildningsdirektören i Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Två nya fall av coronasmitta har uppdagats i Borgåskolor. Nu vädjar bildningsdirektören till hemmen, munskydd är viktiga för att förhindra smittspridning.

Coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu och i Kulloon koulu i Borgå. De smittade är i hemvård och har försatts i isolering.Fjorton personer har exponerats för smittan i Linnajoen koulu oc...