Antalet övergivna katter ökar lavinartat – tama djur dumpas i naturen

BEHÖVER OMSORG. Enligt Finlands djurskyddsföreningars förbund dumpas allt fler katter av sina ägare. Bild: Kristoffer Aberg

Hemlösa katter är ett växande problem i Finland. Enligt djurskyddsförbundet har situationen spårat ur. 20 000 katter överges vare år.

Det pågår en accelererande kattkris i Finland. Antalet övergivna katter håller på att öka markant. Finlands djurskyddsföreningars förbund, SEY, uppskattar att 20 000 katter blir övergivna varje år.

Kattpopulationen ökar till följd av att katter tillåts ströva omkring utomhus trots att de inte har kastrerats.

– Kärnan i problemet är att katter är lågt värderade. Det är lätt och gratis att skaffa katt. Om en utekatt springer bort är det lätt att skaffa ett nytt husdjur i dess ställe, säger SEY:s vd Kati Pulli i ett pressmeddelande.

Ett grymt öde väntar de övergivna katterna. En del av dem dör i naturen av hunger och köld. Ungefär 10 000 katter fångas in och överlämnas till katthus, men bara var tionde hittekatt blir hämtad av sin tidigare ägare. En del hemlösa katter avlivas varje år på grund av att de är förvildade, sjuka eller på grund av platsbrist, informerar SEY.

– Förvildade fullvuxna katter är svåra att placera i nya hem, de flesta måste tyvärr avlivas. Därför är det väldigt viktigt att kastrera katter runtom i Finland, säger Mira Ekholm-Martikainen, SEY:s djurskyddsrådgivare i pressmeddelandet.

På orter där katter systematiskt kastreras och blir märkta finns det färre hemlösa och förvildade katter.

Vill du öppna ditt hem för en hemlös katt? Kontakta i så fall katthuset i Tolkis, där också våra bilder av katter är fotograferade.

Mer läsning