Ansvaret för en trygg skolväg är delat

Frågan om farliga vägar och skolskjutsar är ett ständigt återkommande samtalsämne. Det är inte så konstigt, när man ser hur landsvägarna ser ut. Dåligt skick och med smala eller obefintliga vägrenar, bilister som kör nonchalant och ofta för fort.

Vardagsmorgon, och värsta rusningstrafiken. Bilar och bussar har bråttom. På den smala vägkanten går skolbarnen. Det bryr sig få bilister om. Samma scen utspelar sig varje morgon på många håll i Borgå...