Anrik gymnastikförening är till för alla

GLAD RÖRELSE. Övning inför LGF:s jubileumsfest 8 april. Till höger Ulrica Nybom-Isotalo i par med Katarina Ahlstrand.Bild: Benny Liljendahl

På lördag firar Lovisa Gymnastikförening (LGF) sitt 120-årsjublileum. Den eventuella uppfattningen att det handlar om någon "mommoförening" tar ordföranden direkt död på.