Anonym rekrytering föreslås i Sibbo

Bild: Kristoffer Åberg

Varken namn, kön eller ålder ska i framtiden kunna ha någon inverkan på vem som kallas till arbetsintervjuer i Sibbo. Det här syftet med den fullmäktigemotion som lämnades in på måndagen.

Motionen som skrivits av Henrik Möller lämnades in av SFP:s fullmäktigegrupp. Möller räknar ändå med att initiativet får stöd även över partigränserna eftersom det handlar om ett angeläget och verkligt problem.

– Det finns flera exempel som visar på att ifall man har "fel" namn eller "fel" ålder så är det mycket svårt att komma genom det första nålsögat som handlar om att bli kallad till en arbetsintervju. Under hösten gjordes det ett test i Finland där kända personer sökte jobb med sin egna cv men med romska namn. Ingen av dem ens fick gå på intervju.

Det råder brist på ingenjörer i landet men trots det går många utbildade ingenjörer med utländska namn arbetslösa.

Möller som har danskt-finskt medborgarskap kan berätta om ett annat uppmärksamamt test som gjordes av ingenjörsföreningen i Danmark för några år sedan.

– Det råder brist på ingenjörer i landet men trots det går många utbildade ingenjörer med utländska namn arbetslösa. I testet skickade en ingenjör som talade flytande danska och var uppvuxen i Danmark men hade ett arabiskt namn först in en ansökan under sitt riktiga namn. Det gav inget resultat men när han sedan skickade in samma ansökan och använde ett typiskt danskt namn så blev det napp direkt.

Anonym rekrytering kan se lite olika ut men handlar i vanliga fall om att arbetsgivaren får veta de arbetssökandes namn, ålder, kön och vid vilken läroinrättning de fått sin utbildning först då de kommer till en arbetsintervju. Beslutet om vem som kallas till intervjuer tas enbart utifrån de ansökandes cv. Möller anser att man genom att införa anonym rekrytering i Sibbo kan utesluta risken för att det är några andra faktorer än den formella kompetensen som spelar in.

Man kunde åtminstone införa anonym rekrytering på försök. Det kostar ingenting.

– Man kunde åtminstone införa anonym rekrytering på försök. Det kostar ingenting.

I Helsingfors godkände fullmäktige på onsdagskvällen en motsvarande motion om att övergå till anonym rekrytering och även i Vanda finns liknande planer. För några år sedan prövades anonym rekrytering i Esbo och för några dagar sedan lämnade fullmäktigeledamot Simon Elo (Blå) in en motion om att staden permanent borde införa anonym rekrytering.

Hur det går med motionen i Sibbo torde klarna under våren.

"Aldrig säga aldrig"

I Borgå säger stadens personalchef Anu Kalliosaari att frågan om anonym rekrytering ibland kommit upp till diskussion men att man hittills inte gått in för något konkret försök.

– Men man ska aldrig säga aldrig. Det kan hända att vi i något skede prövar på anonym rekrytering när det gäller till exempel stadens sommarjobb.

Via medierna har hon läst om fall där arbetssökande diskriminerats på grund av till exempel etniskt ursprung, hon tror ändå inte att det finns risk för något sådant i stadens rekrytering i nuläget heller. Så anonym rekrytering skulle enligt henne inte göra någon skillnad.

FFör oss spelar det ingen roll vad de arbetssökande heter eller hur de ser ut, det enda som avgör är hurudan utbildning och arbetserfarenhet man har.

– Anonym rekrytering innebär ju att vi inte skulle se de ansökandes namn och utseende när vi väljer vem vi kallar på intervju. Men vi rekryterar ju inte någon utan arbetsintervju och i det skedet får vi ju i vilket fall som helst all information om den arbetssökande. För oss spelar det ingen roll vad de arbetssökande heter eller hur de ser ut, det enda som avgör är hurudan utbildning och arbetserfarenhet man har. Det finns just nu en trend där arbetssökande bifogar en bild på sig själv i ansökningen men det påverkar inte ens möjligheter att få jobb.

Mer läsning