Anonym rekrytering får fotfäste också i Borgå

Genom anonym rekrytering vill man bekämpa fördomar inom rekryteringsprocessen.Rekryteraren får inte veta den ansökandes ålder eller kön före intervjun. Bild:

Diskussionen om anonym rekrytering vid Borgå stad har gått så långt att vi kan se ett pilotprojekt redan i år.

Anonym rekrytering handlar om att en arbetssökande kan nå intervjustadiet utan att till exempel ålder, kön eller etniska bakgrund avslöjas till arbetsgivaren på förhand. Den som väljer vem som ska tas...