Ännu större Nickby hjärta är inte ett barnvänligt alternativ

STORT. Nickby hjärta ska byggas ut och bli ett skolhus för mera än 1 000 elever. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Projektplanen för utbyggnaden av Nickby hjärta godkändes i höstas. På tisdag ska både svenska och finska utbildningssektionen ta ställning till vilka skolor ska finnas under samma stora tak i framtiden.

Undervisningschef Hannu Ollikainen säger att sektionerna inte har ett färdigt berett förslag att behandla utan att sektionerna var för sig ska diskutera sig fram till ett utlåtande om det bästa upptagningsområdet för Nickby hjärtas utvidgning.

Alternativen är fyra. Det första är att Nickby hjärta byggs ut till finskspråkig enhetsskola med lågstadium och högstadium och svensk högstadieskola. Kyrkoby skola skulle fortsätta på samma plats som nu. Det andra är både finsk- och svenskspråkiga enhetsskolor under samma tak. Det tredje alternativet är finsk enhetsskola, svenskt högstadium och svenskt gymnasium och det fjärde svensk enhetskola och svenskt gymnasium samt finskspråkigt högstadium.

Utvidgningen motiveras med den förväntade ökningen av antalet invånare i Nickby. Kommunen räknar med i genomsnitt 300 nya invånare under de närmaste åren. Det skulle betyda att antalet barn stiger med 45 per år från och med 2018. Tillbyggnaden ska stå klar 2020 och ge förskoleundervisning och grundläggande utbildning åt drygt 1 000 barn, oberoende av vilket alternativ som väljs.

Barnen i kläm

Charlotta Engblom har ett barn i Kyrkoby skola och ett i daghem. Hon är en av de föräldrar som engagerat sig i frågan.

– Vem ska föra barnens talan om inte föräldrarna? Jag tycker att barnen har hamnat i kläm. Jag upplever att ingen har tänkt på dem. Jag saknar också en diskussion om enhetsskolorna. Jag tycker att de alternativ som presenteras inte är enhetsskolor i konceptets egentiga bemärkelse där alla elever följer samma lärostig. Jag tycker att man först borde ha haft en diskussion om vilken utbildning vi vill ha och sedan börjat tala om byggnaderna.

Hennes yngre barn är i förskoleålder när tillbyggnaden väntas stå färdig 2020. Hon tycker att det låter förfärligt med sexåringar i ett skolhus med 1 000 elever.

– Någon mental trygghet för de minsta kan man inte tala om. Det säger det sunda förnuftet.

Hon upplever Kyrkoby skola som en trygg och välfungerande enhet.

– Den är en del av hela Sibbos kulturhistoria och en del av den svenskspråkiga identiteten i Sibbo.

Hon hade gärna sett att infomötet om utvidgningen som ska hållas torsdagen den 8 februari klockan 18 på Nickby hjärta hade ordnats före sektionernas möten och inte efter. Den 8 öppnas också en elektronisk enkät på Sibbos webbplats om elevupptagningen.

Finns i Nickby.

Har 170 elever och är den största svenska åk 1–6 skolan i kommunen. Arbetar med årskurserna 1-6 fördelade på åtta basgrupper.

Är nyrenoverad och har gott om undervisningsmaterial och tekniska hjälpmedel.

På gården finns en nybyggd paviljong med plats för förskolan, årskurs 1 och morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Har en stor gårdsplan med gott om plats för olika aktiviteter. Där finns en sandplan med fotbollsmål, basketställningar, klätterställningar, gungor, sandlåda och bollplank.

Kommunens centralidrottsplan, ishall och friluftsleder finns i närheten.

Mer läsning