Ännu längre baracktid för svenska Tolkisbarn

RIVEN SKOLA. Den svenska skolan i Tolkis revs sommaren 2015. Bild: Max Nyberg

Nya beräkningar visar att eleverna i Tolkis skola i värsta fall kan få lämna sina baracker först i februari 2020.

Alla barn i Borgå ska ha samma möjligheter och förutsättningar, åtminstone enligt de tal man gärna håller i högtidliga sammanhang.

Alla skolbarn har det verkligen inte lika bra, det vet man i Tolkis där de svenska eleverna har gått i barackskola sedan hösten 2013. Det vet man också i Gammelbacka skola där hälften av eleverna går i baracker och där alla saknar gymnastiksal.

Eleverna från de här skolorna ska få flytta in i nuvarande Tolkkisten koulu, när den finska skolan har flyttat ut, och när byggnaden har renoverats.

För två månader sedan bestämde bildningsnämnden att lokalitetsledningen ska presentera en plan som gör det möjligt för både Tolkkisten koulu och Tolkis skola att flytta in i nya utrymmen senast den första januari 2019.

En sådan plan har nu gjorts upp, men enligt den planen blir skolhusen inflyttningsklara i juni 2019, i augusti 2019, eller i februari 2020.

Enligt lokalitetsledningens uträkningar blir det billigast med inflyttningsdatum för de svenska eleverna i Tolkis i februari 2020. Enligt det alternativet flyttar de finska eleverna in i sitt nya hus i oktober 2018.

Barnens rättsskydd

Bildningsnämndens medlem Catharina von Schoultz oroar sig för barnens rättsskydd.

Barnen i Tolkis svenska skola är nu i en helt annan ställning än andra barn i staden. Vi i bildningsnämnden har gjort allt för att försvara deras rätt till ordentliga skollokaler.

– Barnen i Tolkis svenska skola är nu i en helt annan ställning än andra barn i staden. Vi i bildningsnämnden har gjort allt för att försvara deras rätt till ordentliga skollokaler.

Stadsstyrelsen har i många olika repriser utvattnat de beslut som bildningsnämnden har gjort. von Schoultz är rädd att mönstret upprepas när den nu aktuella planen, med sina ekonomiska kalkyler, läggs fram för stadsstyrelsen.

Här finns fyra olika alternativ men bara det sista, där de svenska eleverna blir kvar i barackerna i sammanlagt sju skolår och drygt en termin ger enligt uträkningen inga tilläggskostnader.

Flyttade till baracker 2013 när man konstaterade att det gamla skolhuset inte går att reparera.

Planen var 2013 att Tolkis skola skulle flytta in i ett nytt skolhus 2016, med daghem och gymnastiksal.

2015 konstaterades dålig inomhusluft i en del av Tolkkistens koulus äldsta byggnader.

2016 beslöts att det är Tolkkisten koulu som ska flytta in i det nya skolhuset.

2016 var målet att de två skolorna i Tolkis får flytta in i nya eller sanerade skolhus 1.8.2018.

1.2.2017 beslöt bildningsnämnden att de två skolorna ska flytta in senast 1.1.2019.

Det är ganska märkligt eftersom barackhyran, och underhållskostnaderna för barackerna, betalas så länge barackerna används. Om svenska skolan kan flytta bort från barackerna tidigare borde det ge plus i kanten, men inte enligt lokalitetsledningens färska rapport.

I den kostnadskalkyl som nu har lagts fram saknas helt kostnaderna för Tolkis skolas baracker.

Stadsstyrelsen avgör

I stället räknar man med kostnader för baracker för Tolkkisten koulu i de fall att man börjar reparera deras skolhus innan det nya livscykelskolhuset i Tolkis står färdigt.

Speciellt dyrt blir det om man måste sätta upp nya baracker för den finska skolan i Tolkis. Ett billigare alternativ är att transportera eleverna till de färdiga barackerna invid Vårberga nya skolhus.

Det är stadsstyrelsen som tar ställning till vilka barn som går var i skola, och det är också stadsstyrelsen som beslutar om hur länge än de svenska barnen i Tolkis har sin skola i baracker.