Ännu klor i Sannäsvattnet

KLOR I VATTNET. Klorsmaken är starkast närmast vattentaget i Sannäs. Bild: Kristoffer Åberg

Klor tillförs dricksvattnet så länge som inte alla observationsrör på vattentagsområdet är absolut rena.

Borgå vatten inledde klorering av bruksvattnet från Sannäs den 8 augusti och ännu finns det anledning att fortsätta.

– Det vatten som går ut från vattentaget är rent och råvattnet är också rent, säger anläggningschef Elina Antila. Däremot visar färska provresultat att ett av observationsrören på området fortfarande innehåller koliforma bakterier.

Varifrån orenheterna kommer är fortfarande ett mysterium. Provtagningarna fortsätter en gång per vecka.

Det är inte fråga om höga halter klor, i det vatten som går ut från Sannäs tillsätts 0,3 milligram klor per liter.

– Vi har mätt klorhalten i vattenledningsvattnet på vårt kontor på Mästarvägen och där är det nere i 0,01 milligram per liter, säger Antila.

En del abonnenter har reagerat på klorsmaken.

– Det är inte så många, under tio personer som har tagit kontakt, säger Antila.

– Det verkar som om de flesta som har reagerat på kloret bor ganska nära vattentaget.

I Sannäs sker den huvudsakliga reningen av vattnet med UV-strålning. Vattnet klorerades senast 2010.