Ännu inte självklart att få service på svenska

Bild:

Puhutko suomea? Do you speak english? Det är inte frågor man vill få när man som svenskspråkig går till läkaren, ringer nödcentralen, polisen, statens järnvägar eller sin egen hemkommun.

Som svenskspråkig i Finland ska du garanteras service på ditt modersmål, men trots det är det ingen självklarhet att du faktiskt får det. Den färska Språkbarometern visar upp ett bekant mönster från t...