Ännu ingen trafik på Strandvägen

NYTT. Så här ska Strandvägen se ut när den är färdig. Bild: Ramboll

Trafikarrangemangen har varit aningen komplicerade sedan vägarbetena inleddes på Strandvägen i Lovisa. Och det dröjer ännu innan vägen öppnas.

De pågående arbetena på Strandvägen i Lovisa är inget litet projekt: totalt handlar det om en sträcka på 750 meter som medför kostnader på ungefär två miljoner euro. Kostnaderna fördelas ganska jämnt över vägarbeten och reparationer på vatten- och avloppsnätet.

Arbetena inleddes i september 2016, något som då innebar att hela Strandvägen stängdes av för trafik. Så är fallet ännu i dag, och man kan räkna med att situationen fortsätter ännu en tid.

Pumpstation och vägyta

Markus Lindroos, chef för samhällsteknik i Lovisa, säger att man nyligen färdigställde arbetena med vatten- och avloppsrören och att man nu börjat jobba på en pumpstation för regnvatten.

Därefter är det dags att ta sig an själva vägen. Bland annat bygger man om gatans konstruktioner genom att byta jordmassan till en meters djup. Dessutom kräver de första 250 metrarna insatser för att lätta på vägen för att den inte ska sätta sig. Därefter blir det dags att åtgärda ytbeläggningen på körbanan.

Det har också förekommit rykten att arbetena borde ha varit färdiga i januari och att projektet således blivit allvarligt försenat. Det stämmer ändå inte.

– Jobben pågår hela sommaren, och gatan blir färdig till hösten. Själva körbanan blir ändå färdig till sommaren. Den ska asfalteras i maj, men man kan köra där redan före det. På hösten planteras träd och dylikt, säger Lindroos.

Respons på trafiken

Trafikarrangemangen är också något som lett till en del respons från såväl bilförare som invånare i Nedre stan. Trots uppmaningen att använda andra rutter har många valt att köra genom Nedre stan för att nå kvarteren bortom Plagen, något som märkbart ökat på trafikmängderna.

– Strandvägen är ett av huvudstråken och det innebär att arbetena innebär en hel del trafikbekymmer. Det är klart att vi fått respons. Alla väntar på att det ska bli klart. Alla har väntat i tjugo eller trettio år på det, säger Lindroos.

Det finns en Facebooksida för projektet – du hittar den här.

Mer läsning