Ännu hinner man hyra en båtplats

Bild: Kristoffer Åberg

En rundringning till kommunerna i östra Nyland visar att det ännu finns båtplatser att hyra inför sommarsäsongen. Så här svarade man i Borgå, Sibbo och Lovisa på Östnylands frågor.

1. Ungefär hur många kommunala och privata båtplatser finns det i staden/kommunen?

2. Är det ännu möjligt att hitta en båtplats för i år?

3. Var finns småbåtshamnarna och vad kostar platserna?

4. Råder det brist på någon typ av båtplatser?

5. Finns det planer på fler båtplatser eller nya hamnar?

Janita Pihlaja-Wickholm, hamnföreståndare i Borgå.

1. Det finns väldigt många privata aktörer i Borgå och så vitt jag vet har man aldrig kartlagt hur många båtplatser de erbjuder. Men staden har ungefär tusen platser.

2. Fortfarande finns en del platser att hyra ut. I småbåtshamnen i Borgå å finns i år fyrtio platser färre eftersom ån ska muddras i höst. Jag önskar att alla båtägare håller i tankarna att deras båtar måste vara borta från ån senast den 30 september eftersom mudderverket väntar. Det finns absolut inget utrymme för undantag.

3. Kommuntekniken har 850 platser fördelade mellan småbåtshamnarna i Borgå å, Gammelbacka, Hammars och Tolkis. Dessutom har idrottssidan 150 platser sammanlagt vid bryggor i Kullo, Sannäs, Jackarby, Virvik, Kråkö och Skeppars i Sondby. Platserna kostar 160 euro och uppåt per säsong.

4. Läget är rätt så bra, vi har fortfarande till och med segelbåtsplatser att hyra ut. Då de privata aktörerna blivit fler har trycket på de kommunala platserna minskat något.

5. Inte från stadens sida, det nuvarande antalet båtplatser räcker tillsvidare. Det finns planer på att bygga ett centrum för båtliv i Tolkis i något skede men det tar ännu många år innan det blir verklighet.

Jim Hindsberg, områdesmästare på avdelningen för teknik och miljö i Sibbo och Terhi Kytö på Fritidscentret Sibbe som har hand om platsuthyrningen på Joensuun tila.

1. Hindsberg: Från kommunens sida har vi inte haft några egna båtplatser på flera år men det finns ett antal privata aktörer i Sibbo. Joensuun tila är störst och vad jag minns på rak arm finns också båtplatser i Gumbo, Storören och åt Kalkstrandshållet.

2. Kytö: Vi har ännu några platser kvar, förra veckan fick vi förfrågningar så gott som varje dag.

3. Kytö: De platser som ännu finns att hyra är 2,7 och 3,5 meter breda. Priset är 418 respektive 506 euro.

4. Hindsberg: Det har jag ingen helhetsbild av, men oftast är det ju de billigaste platserna som tar slut först.

5. Kytö: För den här säsongen har vi satsat på gästhamnen, vi kommer att bli den första småbåtshamnen i Sibbo med en bränslestation för båtarna.

Markus Lindroos, chef för samhällstekniken i Lovisa.

1. Staden själv har ungefär 550 båtplatser. Man kan vända sig till Lovinfo för att få mera information och vi kommer också att öppna en tjänst på lovisa.fi där man kan följa med vilka båtplatser är lediga och reservera dem. Dessutom finns det några privata aktörer som hyr båtplatser, jag skulle uppskatta att det sammanlagt handlar om kring hundra platser.

2. Överlag finns det platser kvar, men om man kan få en plats i den hamn man önskar sig är en annan sak. Lediga platser finns åtminstone i Valkom, vid Skeppsbron finns bara några ströplatser.

3. Staden har småbåtshamnar i Valkom och vid Skeppsbron. Dessutom har vi bryggor i Tallbacka, på Sågudden, vid Casinobryggan vid Plagen, i Pernå kyrkby samt i Märlax och i Neverkärr i Strömfors. Priset på de billigaste platserna är knappt hundra euro, de dyraste kostar 300–400 euro. Bomplatser är dyrare än bojplatser.

4. Skulle säga att det som helhet finns tillräckligt med båtplatser i Lovisa. Fast vissa områden är ju populärare än andra, så till exempel vid Skeppsbron kanske det inte finns plats för alla intresserade.

5. Vi har nog inget nytt på gång, men internt har det diskuterats om det alls borde höra till stadens uppgifter att erbjuda småbåtsplatser. Men inget konkret har ännu gjorts angående den här saken.

Mer läsning