Ännu fler vill bli Borgådirektörer

Totalt vill nitton personer bli bildningsdirektör och tolv social- och hälsovårdsdirektör i Borgå stad.

När ansökningstiden till direktörstjänsterna gick ut senast, i början av april, lämnade totalt tolv personer in en ansökan till tjänsten som bildningsdirektör och sex till social- och hälsovårdsdirektör.

Också alla tidigare insända ansökningar beaktas när tjänsterna tillsätts av stadsfullmäktige i slutet av augusti. Stadsstyrelsen ska på måndag besluta om vilka av de nitton och vilka av de tolv som ska kallas till intervju.

Tjänsten som bildningsdirektör söktes av ekonomie och filosofie magister Juha Ahonen, pedagogie magister Thomas Grönholm från Lovisa, musikmagistern, teologie magister Tiina Kaaresviita från Helsingfors, ekonomie magister Seppo Kallio från Vasa, pedagogie magister Lena Karlsson från Borgå, magistern i gymnastik- och idrottsvetenskaper Jari Kettunen från Borgå, filosofie magister Kirsi Kinnunen från Ilmajoki, pedagogie magister Virpi Lehmusvaara från Vanda, pedagogie magister Hilding Mattsson från Borgå, psykologie doktor Päivi Merjonen från Hyvinge, filosofie magister Hannu Ollikainen från Sibbo, filosofie doktor Seija Ronimus från Mariefors, pedagogie magister Hanna-Mari Sarlin från Helsingfors, musikmagister Mauri Sumén från Borgå, filosofie magister Katri Vepsä från Lojo, filosofie magister Satu Virtala från Karleby, filosofie magister Hannu Wuorela från Tusby och pedagogie magister Tero Väänänen från Joensuu. En sökande önskar att namnet inte publiceras.

Tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör söktes av farmacie licentiat Jaana Fock från Grankulla, socialarbetare Timo Helander från Helsingfors, politices magister Satu Koskela frånTurenki, psykologie doktor Päivi Merjonen från Hyvinge, magistern i hälsovetenskaper Mariikka Myllyniemi från Iittala, förvaltningsmagister Annukka Niemi från Schweiz, magistern i hälsovetenskaper Pia Nurme från Borgå, filosofie magister Veli-Matti Ponkala från Borgå och doktorn i hälsovetenskaper Hanna Tiirinki från Uleåborg. Tre sökande önskar att deras namn inte publiceras.

Fram till slutet av 2017 är Hilding Mattsson bildningsdirektör och Pia Nurme social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.