Ännu en gång förlängd reservering

GAMLA HVC. Området kan planeras för äldreboende, enligt företaget Kuusikkoaho. Bild: Kristoffer Åberg

Området kring Lundagatans tidigare hälsostation har nu planerats i nästan två år.

Företaget Kuusikkoaho Oy planerar att utnyttja den gamla hälsostationen och området intill för äldreboende av olika slag.

Bolaget ansökte och fick en planeringsreservering första gången i juni 2016. Tiden har förlängts, senast till den sista februari i år. På tisdagen förlängde stadsutvecklingsnämnden igen planeringsreserveringen, till den sista augusti i år.

Enligt ansökan vill bolaget efter det ansöka om ytterligare en förlängning på ett halvår, om planerna har framskridit så att man kan börja med detaljplaneändringen.

Förlängningen motiveras med att det finns behov av att utreda skyddsbehovet hos byggnaderna i området. Man planerar renovering av de gamla träbyggnaderna och placering av träbyggande av hög kvalitet.

Mer läsning