Anmälningen till vårens simskolor börjar

SIMSKOLOR. Under våren ordnas flera simskolegrupper i Borgå simhall. Bild: Arkiv/Anderas Sjöblom

Snart är det dags att anmäla sig till simskolorna som ordnas i Borgå simhall under våren.

På måndag den 10 december öppnas anmälningen klockan 12.00 på adressen www.borga.fi/simskolor.

Simskolorna samlas sammanlagt 8–10 gånger förutom vuxen-barngrupper och eftermiddagsgrupper för 5–6-åringar som samlas fem gånger.

Att lära sig simma är lätt om man har valt en undervisningsgrupp på rätt nivå. Det lönar sig att bekanta sig med beskrivningen av grupperna innan man anmäler sig.

För att så många barn som möjligt ska få plats i simskolorna, kan ett och samma barn anmälas endast till en simskolegrupp eller en reservplats.

I den elektroniska webbanmälan krävs följande uppgifter: barnets namn, adress, vårdnadshavarens namn, telefonnummer och e-postadress (inte obligatorisk).

Vuxen-barngrupper, 10 grupper.

Eftermiddagsgrupper för 5–6-åringar, 6 grupper.

Nybörjar 1-, nybörjar 2- och fortsättningsgrupper för 5-6-åringar, 15 grupper.

Nybörjar- samt fortsättnings- och tekniksimskolor för barn i skolåldern, 9 grupper.

Grundkurs för vuxna och teknikkvällar.

Mer läsning