Anmälningen till höstens simskolor börjar i Borgå

Bild: Arkiv/Andreas Sjöblom

I Borgå simhall ordnas simskolor på olika nivåer för barn och vuxna från september till december.

På onsdagen 19.8 öppnar anmälan för grupper för barn i åldern 5–6 år och grupper för barn med specialbehov samt på torsdagen 20.8 grupper för vuxna, barn i skolåldern och barn i ålder 3-4 år. Anmälan öppnar klockan tolv båda dagarna på adressen www.borga.fi/simhallen.

Simskolorna ordnas sammanlagt 8–10 gånger, förutom grupperna för 3–4-åringar och eftermiddagsgrupperna för 5–6-åringar, vilka träffas 5 gånger. För att så många barn som möjligt ska få plats i simskolorna, kan ett och samma barn anmälas endast till en simskolegrupp eller en reservplats.

I simskolorna följs rådande coronadirektiv och noggrannare hygienregler. Den aktuella coronasituationen kan påverka bland annat gruppstorlekarna. Familjerna till barn som deltar i simskolor får noggrannare anvisningar innan simskolan börjar.

Mer information finns på Borgå stads webbsidor.

Mer läsning