Anmäl till hemmaröstning

RÖSTA HEMMA. Den som har stora svårigheter att ta sig till ett röstningsställe får rösta hemma. Bild: Kristoffer Åberg

Anmälan till hemmaröstning vid riksdagsvalet har börjat. Om hemmaröstning ska anmälas skriftligt eller per telefon senast den 2 april.

En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får rösta hemma. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälan om hemmaröstning i Borgå ska lämnas till centralvalnämnden adress Stadshusgatan 9, 06100 Borgå eller per telefon 020 692 250. Anmälan kan för den röstande göras av en person som denne har utsett.

Riksdagsvalet ordnas söndagen den 14 april. Hemmaröstningen och förhandsröstningen vid riksdagsvalet ordnas den 3–9 april.

Mer läsning