Angelägna röster från flyktingsommaren

HJÄLPARE I NÖDEN. We See You ger röster åt de flyktingar och volontärer som tog sig an dem. Bild:

Flyktingsströmmarna som vällde in över Europa sommaren 2015 berörde också Finland. Fastän situationen lugnat ned har vissa politiska partier fortfarande migrationen som sin kärnfråga, vilket märkts inför riksdagsvalet 2019. En antologi om de som kom till Finland 2015 och de som hjälpte dem har nyss utkommit.

I samband med att den stora flyktingvågen drog in över Finland 2015 såg också kampanjen We See You dagens ljus, en kampanj som sedermera blev en förening. I antologin med samma namn har de som aktivt...