Ändrade trafikarrangemang i början av Skärgårdsvägen i Lovisa

Snart tas det nybyggda vägavsnittet i början av Skärgårdsvägen i bruk. Bilden är tagen i juni. Bild: Kristoffer Åberg

Den nybyggda ändringen i vägbanan på Skärgårdsvägen i Lovisa tas i bruk på tisdag den 21 september.

Biltrafiken från Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen kommer att styras till Mannerheimgatan via den nya vägbanan. Parkeringsplatsen i korsningen mellan Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen flyttas också.

Det nya vägavsnittet asfalteras innan det tas i bruk.

Parkeringsplatsen vid korsningen av Ramsayvägen och Nordenskiöldsvägen tas ur bruk och ersätts med en tillfällig parkeringsplats mellan Ramsayvägen och lättrafikleden.

Kallstationens verksamhet fortsätter normalt under byggandet. Också ekopunkten betjänar normalt. Passagen till kallstationen och ekopunkten går fortfarande via det gamla vägavsnittet.

Den nya vägbanan för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.