Andra stadiets skolor på distans i Sibbo – alla evenemang inhiberas

Från och med nästa tisdag övergår all utbildning på andra stadiet till distansundervisning i Sibbo, också Sibbo gymnasium. Distansundervisningen pågår fram till jullovet. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Nu är det förbjudet med större folksamlingar än tio personer och kommunerna skärper restriktionerna. Också Sibbo skärper restriktionerna som ett led i att hindra att coronaviruset sprids. Allaktivitetshallen sängs, gymnasierna övergår till distansundervisning och alla offentliga tillställningar inhiberas under de tre följande veckorna.

All utbildning på andra stadiet i Sibbo övergår till distansundervisning från och med nästa veckas tisdag och fortsätter på distans fram till jullovet. Det gäller också för Sibbo institut, de kurser som inte går att genomgöra på distans avbryts. Det finns undantag – verksamhet för personer under 15 år och utbildningar för långtidsarbetslösa och invandrare vid Sibbo institut fortsätter som närundervisning.

Inom den grundläggande utbildningen fortsätter närundervisningen.

Undvik alla onödiga kontakter.

Håll ett säkerhetsavstånd på minst två meter.

Använd ansiktsmask vid alla kontakter utanför hemmet.

Tvätta och desinficera händerna regelbundet, hosta i ärmvecket.

Om du får symptom, gå på coronatest och stanna i övrigt hemma.

Ladda ner appen Coronablinkern.

Sibbo kommun stänger största delen av de offentliga lokalerna fram till den 18 december. Allaktivitetshallen stängs helt och får användas endast av skolorna. Skolornas gymnastiksalar får inte heller användas om kvällarna. Däremot hålls ungdomslokalerna Unkan och Pleissi öppna, men eftermiddagsverksamhet för lågstadieelever ordnas inte.

– När motionslokalerna stängs är det ytterst viktigt att ungdomarna har en trygg plats att vistas på. Vi hoppas ändå att ungdomarna inte vistas i lokalerna i onödan. Antalet personer i ungdomslokalerna begränsas så att de är tillräckligt rymliga. Vi ser till att alla iakttar en god handhygien och alla som besöker ungdomslokalerna oberoende av ålder måste använda ansiktsmask, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen i kommunens meddelande.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer stänger sina motsvarande inomhuslokale.

Ingen vistelse i biblioteken

Bibliotekens lokaler i Sibbo stängs inte helt och hållet men kunderna får endast hämta reserverat material och returnera material till biblioteket. All annan vistelse i bibliotekets lokaler förbjuds, och bibliotekets mötesrum kan inte användas om kvällarna. Begränsningen gäller till 18 december. Självbetjäningsbiblioteket vid Söderkulla bibliotek stängs eftersom rekommendationerna inte då kan övervakas.

Också öppettiderna ändras för tre veckor. Huvudbiblioteket i Nickby är öppet måndag–torsdag 9–18 och fredag 9–16. Söderkulla bibliotek betjänar måndag–onsdag 8–18 och torsdag–fredag 8–16. På veckosluten är biblioteken stängda.

Biblioteken förblir öppna, men besöken begränsas så att man endast får hämta och lämna material. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Café Emilie i huvudbiblioteket stängs nu tidigare än vad som meddelats. Café Emilie stängs på lördag 28.11.

Kommunens kundtjänster Sibbo Info Nickby och Sibbo Info Söderkulla förblir öppna. Vid SibboInfo har kunderna också möjlighet att använda en kunddator. I Söderkulla bibliotek avskärmas kunddatorerna med mellanväggar och de kan användas under bibliotekets öppettider.

Kommunen rekommenderar invånarna att kontakta Info på distans och undvika personliga besök. Kundtjänsten betjänar per telefon på numret 09 2353 6000 och per e-post på adressen info@sibbo.fi.

Distansarbete rekommenderas

Det rekommenderas att alla som har möjlighet att arbeta på distans ska göra det. Om det inte är möjligt att arbeta på distans, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda ansiktsmask i alla arbetslokaler fastän det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna ska luncherna och kafferasterna ordnas i skift.

Kommunen uppmanar sin personal att undvika onödiga närkontakter och använda ansiktsmask även på fritiden.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjöd på fredagen samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer både inomhus och i utomhus i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fram till 18 december.

Sibbo har nu ställt in alla fysiska tillställningar och rekommenderar också att inga privata tillställningar ordnas. Med en privat tillställning avses också en familjeträff. Ett undantag är minnesstunder med högst 10 deltagare som får ordnas.

All hobbyverksamhet i grupp för vuxna som ordnas av kommunen ställs in fram till 18.12. Kommunen rekommenderar att privata aktörer iakttar samma begränsning.

Hobbyverksamhet i grupp för personer i åldern 12–17 år kan ordnas utomhus. Hobbyverksamheten för personer under 12 år fortsätter såväl inomhus som utomhus förutsatt att den kan ordnas utan närkontakter.

De tidigare begränsningarna och rekommendationerna gäller fortfarande vid sidan av de nya strängare begränsningarna. På www.sibbo.fi finns alla restriktioner som gäller.

Mer läsning