Andra bullar med fastighetsskötseln

BÄTTRE INOMHUSLUFT. De anställda vid Hindhår bildningscentrum hade i våras olika slags symtom på grund dålig inomhusluft. Nu är situationen bättre. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Direktionen för affärsverket Borgå lokalservice borde leda verksamheten bättre, tycker stadsstyrelseordförande Jalonen. Den nyvalde direktionsordföranden har ändå inte fått några klara direktiv.

Stadsstyrelsen i Borgå behandlade på måndagen den motion som SFP:s fullmäktigegrupp lämnade i februari i år. Där föreslår gruppen att ett nytt organ bildas för stadens fastighetsvård. Ansvaret för utvecklingen och övervakningen av fastighetsmassan bör överföras till någon nämnd, föreslog SFP då.

Det här var en följd av avslöjandena om hur slarvigt det egentligen var ställt med fastighetsvården i många av Borgå stads skolor och andra byggnader. Granskningar visade att luftkanalerna inte hade rengjorts enligt förordningar och direktiv och att underhållet släpade efter på många håll.

Hindhår skolcenter är ett exempel på stadens fastighet där underhållet hade släpat efter under en alltför lång tid. Många anställda vid skolorna led i vintras av symtom på dålig inomhusluft.

SFP ville remittera

Luftkanalerna vid bildningscentret i Hindhår har rengjorts i sommar och andra missförhållanden i fastighetsskötseln har också rättats till. Just nu verkar det som om inomhusluften skulle vara betydligt renare och personalen mår betydligt bättre än i våras.

I beredningen av styrelseärendet konstateras att den gällande modellen för fastighetsskötseln i staden är fungerande också i nuläget och att det kanske inte finns anledning att ändra den. Att bilda nya organ står inte i samklang med behovet att göra verksamheten effektivare eller att minska personalresurser.

SFP:s grupp beslutade inför styrelsemötet att man inte kan godkänna beredningens svar på motionen.

– Vårt förslag är att ärendet remitteras för ny beredning, säger gruppordförande Pehr Sveholm inför mötet.

Fungerar inte

Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen, SDP, anser före mötet att det inte behövs några nyordningar inom organisation eller när det gäller ansvarsfördelningen.

– Men inte tycker jag att fastighetsskötseln fungerar som den borde, det gör den inte.

– Jag tycker inte att vi ska lyfta bort ansvaret för fastighetsskötseln från Borgå lokalservice. I stället måste direktionen för lokalservice börja styra verksamheten på ett mycket mer effektivt sätt. Det verkar som om direktionen hittills inte alls har tagit ställning till hur verksamheten sköts.

Nu ska det alltså enligt Jalonen bli andra bullar av.

Ingen aning

Ny ordförande för affärsverket Borgå lokalservices direktion är Torolf Bergström, SDP.

Hur ska ni jobba för att åstadkomma en bättre och mer fungerande fastighetsskötsel?

– Jag har ingen aning om det här, säger Bergström som har suttit med i direktionen också under de senaste fyra åren och som inte anser att medlemmarna skulle ha duckat för ansvaret.

– Det vete fåglarna hur det är meningen att vi ska gå vidare, allt ändras hela tiden.

Direktionen har ännu inte samlats till sitt första möte i den nya konstellationen.

– Jag vet inte när det blir. Det är väl ordförande som ska kalla till möte, antar jag, säger Bergström.

– Jag ska diskutera med verkställande direktören, det kan hända att det redan finns ett datum.

Efter ett långt möte på måndagskvällen beslöt stadsstyrelsen enhälligt att bordlägga ärendet för ny beredning.

Mer läsning