Andersson föreslås leda fullmäktige

ORDFÖRANDE. Otto Andersson föreslås bli fullmäktigeordförande i Lovisa.Bild: Arkiv/Max Nyberg

Otto Andersson och Mia Heijnsbroek-Wirén föreslås svinga var sin ordförandeklubba i Lovisa. SFP:s fullmäktigegrupp har nu sina förslag till stadsfullmäktiges och styrelsens ordförande, stadsstyrelsen och nämndordföranden.