Anders Rosengren leder Rosk'n Rolls styrelse

Bild: Arkiv/Roskn'Roll

På måndagen beslöt stadsstyrelsen i Borgå enhälligt att utnämna Anders Rosengren till företrädare och Bodil Lund till hans personliga ersättare till avfallahanteringsbolaget Rosk'n Roll:s styrelse.

Borgå stadsfullmäktige har i oktober godkänt delägaravtalet om det nya Rosk Roll Oy Ab som bildas då Östra Nylands Avfallsservice och Rosk'n Roll i Västra Nyland fusioneras.

Enligt avtalet har Borgå permanent rätt att utnämna en styrelseledamot och en personlig ersättare till styrelsen. Enligt delägaravtalet är ledamoten som Borgå utnämner styrelsens ordförande.

Mer läsning