Andelsbanken utlyser stödrunda på 80 000 euro: Pengarna riktas till barn och unga

Östnylands Andelsbank donerar totalt 80 000 euro till förmån för barns och ungdomars välbefinnande, och dessutom till att främja ekonomikunskaper. Bild: Jenni Rif

Östnylands Andelsbank donerar stödpengar till förmån för barns och ungdomars välbefinnande, och dessutom för ekonomikunskaper. Föreningar och organisationer kan söka.

Östnylands Andelsbank donerar totalt 80 000 euro till förmån för barns och ungdomars välbefinnande, och dessutom till att främja ekonomikunskaper.

Banken meddelar om saken i ett pressmeddelande på måndagen. Där slår man fast att föreningar, organisationer och övriga allmännyttiga aktörer kan ansöka som om bidrag.

– Till andelsbankens grunduppgift hör främjande av ägarkundernas och verksamhetsområdets bestående ekonomiska framgång och välfärd. Med hjälp av donationerna vill vi främja den lokala gemenskapen samt stödja allmännyttiga aktörer att bära det gemensamma ansvaret, säger Östnylands Andelsbanks styrelseordförande Markus Johansson i pressmeddelandet.

40 000 delas ut

Det totala beloppet som nu i maj kan sökas är 40 000 euro – bidrag som riktas speciellt till verksamhet som främjar barns och ungdomars välbefinnande och som skapar en så bred positiv förändring som möjligt. Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer och övriga allmännyttiga aktörer.

– Under det exceptionella året har barns och ungdomars välbefinnande speciellt mycket diskuterats. Arbete till förmån för dem är arbete i förmån för framtiden, säger bankdirektör Thomas Salomaa som själv är far till två små barn.

En viktig del av medborgarkunskaperna är att behärska den egna ekonomin. Därför betonar banken speciellt projekt och verksamhet som befrämjar barns och ungdomars ekonomikunskaper. Banken beslutar dessutom separat om övriga specifika donationer under året.

Sommarjobb

Det första sommarjobbet är betydelsefullt för de unga, slår banken fast. Av totala donationsbeloppet används 20 000 euro till förmån för kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad. I den nationella kampanjen möjliggör Östnylands Andelsbank ett sommarjobb på sitt verksamhetsområde för femtio ungdomar. Kampanjen är en del av OP:s samhällsansvarsprogram och målet är att vid sidan av sysselsättning stödja de ungas inlärning av ekonomikunskaper.

Donationerna bör användas till förmån för barn och ungdomar som bor på bankens verksamhetsområde (Borgå, Sibbo; Lovisa och Borgnäs). Politiska aktörer, kommuner eller församlingar kan inte ansöka om bidrag och bidraget beviljas inte till sådan verksamhet som Östnylands Andelsbank redan ekonomiskt stöder.

Bidragen kan ansökas under maj månad.

Ansökningstiden för bidragen är 3-31.5. Ansökningen görs elektroniskt och länken finns på Östnylands sajt: www.op.fi/ita-uusimaa.

I juni fattar bankens styrelse beslut om de som tilldelas bidrag.