Amiralsvägen 4 kostar 1,7 miljoner

AMIRALSVÄGENS TOMT. Bild: Kristoffer Åberg

Markanvändningssektionen i Sibbo har godkänt priset och reglerna för försäljning av en central tomt i Söderkulla.

Amiralsvägen 4 är tomten där Söderkulla taxistation tidigare fanns. Närmaste granne är servicehuset Linda.

Under de senaste åren har många varit intresserade av tomten, men man har aldrig kommit till skott.

Nu har kommunen gjort upp reglerna för tomtförsäljningen och reglerna har godkänts i markanvändningssektionen.

Kommunen har nyttjanderätt

Förslaget är att kommunen säljer tomten till Kiinteistö Oy Söderkullan liikekeskus eller för ett under bildning varande bolags räkning eller till en annan part som godkänns av Kiinteistö Oy Söderkullan liikekeskus och Sibbo kommun.

Kommunen förbehåller sig ändå en nyttjanderätt, som gäller tillsvidare. Nyttjanderätten innebär att tomtens avkastning för 1 300 våningskvadratmeters del av byggrätten tillfaller kommunen. Köparen har rätt att lösa in kommunens nyttjanderätt till priset 351 euro per kvadrat.

Tomtens försäljningspris är 1 755 000 euro och reserveringsavgiften är 5 procent av köpesumman. Köpebrevet bör undertecknas senast den sista december i år.

Ärendet går ännu vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Mer läsning