Ambulansstationen i Gammelby blir färdig i maj

BYGGE. Så här såg byggprocessen ut i slutet av mars. Stationen ska vara färdig om ungefär en månad. Bild: Lovisa stad

Byggarbetena på den kommande ambulansstationen går vidare enligt planerna, uppger staden i ett pressmeddelande. De tillägger att stationen börjar användas i mitten av maj och att pendlingsparkeringen också ska bli färdig.

Ambulansstationen blir en bas för Östra Nylands räddningsverks ambulanser mellan Lovisa och Borgå. I byggnaden finns förutom ett garage även ett kök, ett vardagsrum och duschar för akutvårdarna. På tomten borras en jordvärmebrunn, med vilken byggnaden kommer att värmas upp.

Stationen tas enligt nuvarande plan i bruk den 15 maj. Tilläggs- och förändringsarbeten har förlängt byggtiden med cirka två veckor. För stationsbyggnaden reserverades cirka 450 000 euro och kostnadsberäkningen har hållit. Östra Nylands räddningsverk hyr den färdiga fastigheten av Lovisa stad.

Även anslutningsparkeringsplatsen som byggs mellan ambulansstationen och motorvägen framskrider som planerat. Parkeringsplatsen tjänar särskilt de invånare som använder de bussturer som trafikerar längs motorvägen.

Mer läsning